Тоталната битка

Да Дао тоталната битка

Да Дао е бойно изкуство на реалния контакт. Това е стил изчистен от условности и мистика,
произлязал от уличните битки и запазил първичността и бойната приложимост.
За да избегнем ограничеността и строгото профилиране на останалите бойни изкуства, при нас
се практикуват множество правилници в насока най-реалистични и бойни от тях.
Да Дао е високопрогресивен стил на модерните бойни изкуства, той е стил от най-нов вид,
синтезиращ постиженията на ударните стилове от рода на карате, таекуондо и хватовите практики
от рода на борба и джудо. Той е създаден върху традицията и е носител на най-градивните
тенденции в областта на бойните изкуства. В него са съчетани опита на традиционните системи и
достиженията на съвременната спортна наука и биомеханика.
Да Дао е градация и връх в развитието на цяла една насока в бойните изкуства, търсеща
най-реалистичните техники и правилници.
Да Дао учи, че истинския прогрес в бойните изкуства се основава на упорит труд и стремеж към
самоусъвършенстване.
В Да Дао стремежът е към цялостно изграждане на боеца като теоретик, боец, майстор и спортист,
затова ние казваме, че Да Дао е еклектично тотално бойно изкуство.