Да Дао Клетва

Винаги в стремежа си към самоусъвършенстване ще следвам Пътя на Да Дао.
Никога няма да предам своята школа и бойно изкуство.
С готовност ще следвам съветите на своя инструктор и ще поемам пълна отговорност за действията и постъпките си.
Отначало като ученик, а след това като инструктор, ще спазвам Да Дао Етикецията.
Ще защитавам справедливостта и няма да използвам бойното изкуство за нападение.
С твърда решителност ще следвам Пътя на Да Дао и ще изграждам непоколебим боен дух.