Йерархия

Да Дао организацията е изградена от отделни самостоятелни клубове, в стройна структруа и под
централизирано ръководство. В нея членуват клубове, в които се практикува само и единствено Да Дао.
Ръководителят и старшият инструктор на организацията се нарича
РЕНСЕЙ. Да Дао е сплотена организация, изградена от единомишленици, имащи за цел да развиват и
популяризират българското бойно изкуство.

Длъжности в Да Дао:

Кансей - младши инструктор
Сохай - инструктор
Шихай - старши инструктор на школа
Ренсей - старши инструктор и ръководител на организация

Кансей може да води отделни тренировки, да помага на инструктора на групата или дори да води
група. За да стане сохай, той трябва да участва в семинар за инструктори и да се представи
успешно на изпита, организиран в края на семинара. След изпита на издържалите го се връчва
сертификат за право на преподаване на бойното изкуство Да Дао и нашивка "сохай", която те носят на гърдите си.
С честта да се явят на семинар за инструктори се удостояват само хора, които имат желание и са
заслужили това. Инструктори могат да бъдат хора с различни технически степени.
Шихай може да стане всеки сохай, който има школа с няколко групи практикуващи.

Степени в Да Дао:

В Да Дао техническото израстване е разделено на три нива:

начална школа (техническа степен чу)
основна школа (техническа степен лу)
елитна школа (майсторска - тай)

Степените в начална школа са три - от 1-о до 3-то чу - за отличаване се носи бял колан с една до три черни черти.
В основна школа има пет степени - от 1-о до 5-то лу - за отличаване се носи лилав колан с една до пет бели черти.
Елитна или майсторска школа е изградена от 10 тай-степени - за отличаване се носи черен колан с една до десет жълти черти.