Бойна стилистика

Да Дао бойната стилистика на бъдещето

Да Дао не е само българско бойно изкуство, носител на вековни традиции, но е и съвременна
бойна система от най-ново поколение. Зад създаването на стила стои мощен интелектуален
потенциал, който спомага бойното изкуство, което създаваме да бъде на качествено ново ниво,
в сравнение с другите стилове на бойните изкуства.
Непосредствено след Втората световна война най-прогресивните тенденции в областа на
бойните изкуства бяха носени от стиловете, разделящи бойните умения на чисти ударни системи
(тук се включват всички стилове на карате, окинава те, таекуондо и кик-бокс) и от друга страна
хватовите системи с най-ярки представители борба и джудо. Това бяха стилове, които първи
популяризираха бойните изкуства и получиха широко разпространение.
Цялостното развитие на бойните изкуства в последните години е насочено към създаване на един
стил от най-ново поколение, така наречен синтетичен стил, включващ всички техники на
амплитуден бой и техники на контрол, хвърляне, борба и бой на земята.
Да Дао е първият синтетичен стил отличаващ се от със завършеност и изключителна оригиналност.
Ние изповядваме твърда увереност, че Да Дао ще бъде стилът на бъдещето, който ще определя
бойната стилистика на XXI-и век.