Да Дао Основи

От една страна означава "Пътят на Да"."Да" е древна бойна система на прабългарите.

От друга страна йероглифът Да Дао е изграден от две части:
"Да" въплъщава идеята за силен, безпощаден и дори смъртоносен бой.
За Воин, водещ постоянна битка пред лицето на смъртта, по пътя на живота.
"Да" представлява нагласата за постоянна битка, независимо в какъв аспект се
проявява протвникът (човек, проблем или обективно обстоятелство).

"Дао" означава Път, метод, принцип, закон, Абсолют и др.
Това понятие е много популярно в източната философия и особено в бойните изкуства.
То е изяснено в трактата на Лао Дзъ - "Дао Дъ Дзин".