Оренда

Издателство "Оренда" е специализирано в областта на бойните изкуства, медитативните и духовни практики. Освен издаването на книги за бойни изкуства то си поставя за цел да популяризира бойните традиции на българите. Именно затова е наречено "Оренда".

Оренда се е наричала магическата сила, осъществявала една духовна територия (саракт), върху който се съхранявал и развивал българският боен дух. Прабългарските воини, чрез определени практики, култивирали тази божествена сила. Воините ветерани, жреците на Тангра и особено канът били средоточие на тази сила и знаели тайните за нейното култивиране и управление.

Древните българи вярвали, че притежават най-мощната и истинска вътрешна сила. Чрез нея Тангра ги отличил от останалите племена и ги предопределил да побеждават и да изпълнят специалната мисия, с която ги натоварил. Бойното умение на прабългарите "Да", също било дарено от Тангра в неразривна връзка с магическата сила (оренда).

Българското бойно изкуство Да Дао е наследник на прабългарските бойни традиции. Стилът си поставя за цел да възроди българския боен дух и да възвърне самочувствието на българите като едни от най-добрите бойци в света.

Духовната сила на прабългарите, въпреки че на пръв поглед изглежда сходна с някои източни идеи, е много по-различна от тях. Орендата на прабългарите е безспорно по-мощна, по-реална и прагматична, присъствайки осезаемо в живота и бойната практика на воините и оказвайки влияние на техниките и цялостното воинско умение. Тази сила и знанието за нея достигат до нас – съвременните българи, предавайки се от поколение на поколение.

Посетете сайта на издателството: www.orendabooks.com

Може да поръчате книги от издателство "Оренда" на тел. 032/ 24 55 24; GSM 0895 51 51 15