обратно в списъка

"Тангра" VІІІ-ми том "Туки"

"Тангра" VІІІ-ми том "Туки" Българите – най-бързите ездачи в света. Хора на честта и Силата. Народ, който не проявяваше милост към врага, но и сам никога не молеше за помощ…
"Авитохол се подразни от думите на брат си. Той знаеше, че именно твърдостта бе довела народа му до гибел. Хуните бяха избили българите до последния човек, защото се страхуваха. Да! Едва сега Авитохол го осъзна. Народите се страхуваха от българите. Когато влизаха в битка срещу тях, те знаеха, че ако бъдат победени, българите ще ги изтребят, затова се биеха с отчаянието на звяр притиснат в ъгъла. Това даваше сила на воините на вражеските народи. Във всяка битка те се сражаваха на живот и смърт. Хуните бяха избили българите, защото знаеха, че ако оставят жив и един българин, той ще отмъсти за народа си и за да избегнат това, те бяха предпочели да ги заличат от лицето на земята."
автор: Токораз Исто
  • издадена: ноември 2013
    бр. страници: 624
  • формат: А5
  • цена: 20 лв.