обратно в списъка

"Тангра" II-ри том "Ат"

"Тангра" II-ри том "Ат" Начинът, по който Токораз Исто разказва своите исто- рии, може да се нарече „живо слово” или „кинематогра- фичен разказ”. Това помага на читателя да съпреживява всички неща, които се случват на героите: да изпитва съ- щите чувства, да яде от храната, която те ядат, да участва в битките им, да изпитва болка или удоволствие, да гладува, да страда, да обича, да взема решения, да побеждава, но и да греши заедно с тях, да се замисля над изборите им. Избори, които са и негови.

    Книгите на Токораз Исто не се четат само с очите, те се възприемат с всички сетива. И с всяка книга вие ставате все по-мъдри с опита, който сте натрупали, докато сте били в кожата на героя, и всяка книга е един изживян живот.

    Продължете пътешествието си в света на Токораз Исто!

автор: Токораз Исто
  • издадена: април 2012
    бр. страници: 624
  • формат: A5
  • цена: 20 лв.