обратно в списъка

"Нова Притча"

"Нова Притча" Мнозина читатели смятат "Нова Притча" за най-значимата книга написана в последно време в България.

"Нова Притча" може да се нарече "Гностическо евангелие", но тя не е привързана към никоя религия, а се отнася за всеки човек, защото притчите, описани в нея, не изискват вяра, а водят до познание. А познанието е това, което е противоположно на вярата. Така че "Нова Притча" може да се нарече "Евангелие на антивярата" или "Антиевангелие". Тази книга съдържа в себе си пътя на самоусъвършенстване на всеки един човек.

"И не ще можеш да бъдеш свещенослужител и да правиш литургия по това евангелие, нито ще можеш да създадеш религия и да имаш паство."

"Нова Притча" е книга, която съдържа божествената светлина, затова преди да я прочетеш, изчисти себе си и се приготви за среща със Светлината.

автор: Токораз Исто
  • издадена: октомври 2006
    бр. страници: 132
  • формат: А5
  • цена: 8 лв.