• Да Дао I - "Българското бойно изкуство"

  Да Дао I - "Българското бойно изкуство"

  В книгата са разгледани корените и историята на българското бойно изкуство, както са определени неговото място и роля сред другите бойни изкуства.

  • издадена: март 1999
   бр. страници: 120
  • формат: A5
   бр. снимки: 21
  • цена: - лв.
   бр. графики: 17
  виж още
 • Да Дао II - "Войнът в нас"

  Да Дао II - "Войнът в нас"

  В книгата е разкрита и определена нагласата, която е необходима на човек да практикува Да Дао и да може да се нарече воин.

  • издадена: октомври 1999
   бр. страници: 214
  • формат: А5
  • цена: - лв.
  виж още
 • Да Дао III - "Да Дао - Основи на бойното изкуство"

  Да Дао III - "Да Дао - Основи на бойното изкуство"

  В книгата е представена техниката, тернировъчните методи, прийоми, йерархия, теория, тактика и стратегия, бойни комбинации, нагласа и философия на бойното изкуство.

  • издадена: октомври 2002
   бр. страници: 400
  • формат: B5
   бр. снимки: 1350
  • цена: 30 лв.
   бр. графики: 86
  виж още
 • Да Дао V - "Пътят на бойното изкуство"

  Да Дао V - "Пътят на бойното изкуство"

  "Пътят на бойното изкуство" е петата книга за българското бойно изкуство Да Дао. Тя е теоретична разработка върху всички стилове на бойните изкуства и показва мястото на Да Дао сред тях.

  • издадена: септември 2006
   бр. страници: 136
  • формат: A5
  • цена: 15 лв.
  виж още
 • Да Дао VI - "Моят път"

  Да Дао VI - "Моят път"

  Да Дао - Моят Път" е шеста книга за българското бойно изкуство Да Дао, написана от създателя на стила ренсей Стоян Цветкашки. Това е книга за всички, които имат желание да постигнат майсторство в бойните изкуства.

  • издадена: септември 2007
   бр. страници: 200
  • формат: A5
  • цена: 15 лв.
  виж още