История на Да Дао

 Да Дао е българско бойно изкуство, носител на вековни бойни традиции.
Още прабългарите притежавали една система, която в зората на българската държава им осигурявала предимство в боя. Това бойно изкуство се е предавало от поколение на поколение от най-древни времена и е представлявало неделима част от традициите и културата на прабългарите и се е наричало "Да".

 Първи сведения за организирано използване на това бойно изкуство, като начин за постигане на воинско майсторство, са паметници от времето на Сюбиги кан Крум. Прабългарското бойно изкуство включвало не само бойно-приложни техники, но и цялостно морално-етичен комплекс, отразяващ традициите на прабългарите. В него били изложени космогоничните и религиозни вярвания на прабългарите, била разработена философията на конника, идеята за Тангра, земята, конят, племето и свободата.
Обяснявала се бойната символика и начините за използване на Орендата (Силата).

 Прабългарите в множество битки доказали качествата и силата на своята бойна система "Да". Днес ние не копираме сляпо и дословно тази безспорно ценна и оригинална система, а се стремим да възродим бойните традиции на прабългарите, както и да докажем, че бойно изкуство, което създаваме, е достойно и трябва да му се отреди подобаващо място сред традиционите бойни системи. Като нарекохме нашия стил "Да Дао" - Пътят на "Да", ние се стремихме да подчертаем приемствеността с прабългарското бойно учение "Да".