От векове бойните изкуства са носител на най-високи морални стремежи, а практикуващите са били смятани за физически и интелектуален елит на всяко общество. Тренировките по бойни изкуства изграждат много добра физическа кондиция, отлична координация, сила, издръжливост, концентрация на вниманието и бързина. Натоварванията предизвикват адаптация във всички насоки и изграждат комплексни личности. Заниманията спомагат за изграждане на психическо равновесие, устойчивост и постигане на хармония със себе си. Идеята на бойните изкуства е да се развие пълния потенциал на личността, да се уважава истината и справедливостта, да се изгради увереност и здраве не само на тялото, а и на ума. Практикуващите бойни изкуства се отличават с дисциплинираност, смелост, възможност за пълно себеотдаване и повишено чувство за справедливост.

Да Дао е високопрогресивен стил на модерните бойни изкуства, той е стил от най-нов вид, синтезиращ постиженията на ударните стилове от рода на карате и хватовите практики от рода на борба и джудо. Той е създаден върху традицията и е носител на най-градивните тенденции в областта на бойните изкуства. В него са съчетани опита на традиционните системи и достиженията на съвременната спортна наука и биомеханика.

Да Дао е стил, изчистен от излишни условности и мистика, който учи, че истинският прогрес винаги се основава върху упорит труд, постоянство и стремеж към усъвършенстване. Освен боен стил Да Дао е и мощна система за самоусъвършенстване. Успоредно с физическите качества при неговото практикуване се изграждат всички духовни качества, а ученикът придобива чувствителност, която го кара да бъде по-добър човек и духовна личност.

 Да Дао ни учи как да постигнем разбирателство със себе си и с всички останали хора и същества. Да Дао е начин да се научим да хармонираме с Вселената и да вървим по пътя на древните воини, но днес. Чрез упорити тренировки Да Дао ни учи как, преди да се научим да побеждаваме, трябва да постигнем могъщество над себе си. Как чрез пътя на умиротворението се постига ниво на медиатор, което стои много по-високо от нивото на обикновен побойник. Да Дао ни учи как да постигнем голяма Сила, а не да робуваме на недостатъците си и да задоволяваме страстите си за пари, власт и слава. Стилът специализира в множество правилници с акцент към най-реалистичните и твърди. Разработват се реални ситуации, които подпомагат практикуващите да се подготвят и справят с всички възможни бойни ситуации и да се запознаят с всички аспекти на бойните изкуства.

Тренировките в клубовете на Да Дао са подчинени на дисциплина, задълбоченост и индивидуално отношение и внимание към практикуващите. В школите на Да Дао съществуват групи от начинаещи, напреднали и елитни практикуващи, и специализирани групи за деца. Натоварванията по време на тренировките са съобразени с индивидуалните качества, подготовката и квалификацията на практикуващите. Основна грижа в тренировъчния процес е опазване здравето на трениращите. Заниманията се провеждат под ръководството на висококомпетентни инструктори. Високият ценз на инструкторите се гарантира от специализираните курсове, които те са преминали. Освен че притежават добра теоретична и техническа подготовка, инструкторите са и елитни състезатели, многократни шампиони в турнирите на Да Дао.

Заниманията с деца се водят от специално подготвени за работа с тях инструктори по методи, съобразени с възрастовата педагогика. Наред с физическото развитие и укрепване, у децата се възпитават редица качества: постоянство, устойчивост на вниманието, дисциплина и други. Под въздействие на тренировките децата усъвършенстват физиката, техниката, духа и характера си. Плахите стават силни и уверени, а палавите се учат на дисциплина и самоконтрол. Клубът редовно провежда турнири, лагер-сборове, както и поддържа представителен състезателен отбор, в който могат да вземат участие всички желаещи, заслужили това. Ежегодно се провеждат мероприятия за повишаване компетентността на практикуващите - демонстрации, семинари, тренировъчни лагери и други. Клубът е оторизиран да провежда изпити за технически степени и да издава дипломи и грамоти на успешно представилите се. За желаещите да бъдат инструктори по Да Дао се провеждат курсове и на успешно представилите се връчва Да Дао Сертификат за право на преподаване на бойното изкуство.