• 18 март 2018 / Изпит ІІІ-то чу

  • Час на явяване: 11:30 часа
  • Начален час: 12 часа
  • Продължителност: 2,5 часа
  Място: гр. Пловдив, зала "Център"

  Форма: Да Дао Ги
 • 22 април 2018 / Изпит ІІ-ро чу

  • Час на явяване: 11:30 часа
  • Начален час: 12 часа
  • Продължителност: 2 часа
  Място: гр. Пловдив, зала "Център"

  Форма: Да Дао Ги
 • 13 май 2018 / Изпит І-во чу

  • Час на явяване: 11:30 часа
  • Начален час: 12 часа
  • Продължителност: 2 часа
  Място: гр. Пловдив, зала Олимпиада 80, Кючюк Париж, до басейн "Нептун"

  Форма: Да Дао Ги
 • 13 май 2018 / Изпит Ке, гр. Пловдив

  • Час на явяване: 9:45 часа
  • Начален час: 10 часа
  • Продължителност: 2 часа
  Място: гр. Пловдив, зала Олимпиада 80, Кючюк Париж, до басейн "Нептун"

  Форма: Да Дао Ги
 • 20 май 2018 / Изпит Ке, гр. Кърджали

  • Час на явяване: 11:30 часа
  • Начален час: 12 часа
  • Продължителност: 2 часа

  Място: гр. Кърджали, в спортната зала на бившето спортно училище

  Форма: Да Дао Ги