• 22 април 2018 / Изпит ІІ-ро чу

  • Час на явяване: 11:30 часа
  • Начален час: 12 часа
  • Продължителност: 2 часа
  Място: гр. Пловдив, зала "Център"

  Форма: Да Дао Ги
 • 13 май 2018 / Изпит І-во чу

  • Час на явяване: 11:30 часа
  • Начален час: 12 часа
  • Продължителност: 2 часа
  Място: гр. Пловдив, зала Олимпиада 80, Кючюк Париж, до басейн "Нептун"

  Форма: Да Дао Ги
 • 13 май 2018 / Изпит Ке, гр. Пловдив

  • Час на явяване: 11:35 часа
  • Начален час: 12 часа
  • Продължителност: 2 часа
  Място: гр. Пловдив, зала Олимпиада 80, Кючюк Париж, до басейн "Нептун"

  Форма: Да Дао Ги
 • 20 май 2018 / Изпит Ке, гр. Кърджали

  • Час на явяване: 11:30 часа
  • Начален час: 12 часа
  • Продължителност: 2 часа

  Място: гр. Кърджали, в спортната зала на бившето спортно училище

  Форма: Да Дао Ги
 • 20 май 2018 / Изпит Ке, гр. София

  • Час на явяване: 11:30 часа
  • Начален час: 12 часа
  • Продължителност: 2 часа
  Изпитът за I-во, II-ро, III-то, IV-то и V-то Ке за гр. София ще се проведе в малкия физкултурен салон на 78-мо училище "Хр. Смирненски", гр. Банкя

  Място: гр. София, школа Банкя
  Форма: Да Дао Ги